Gülriz Sururi ve Engin Cezzar 1960.


Gülriz Sururi ve Engin Cezzar 1960 senesi sanatkarlar balosunda dans ederlerken.