Sultan İkinci Bayezid'in Filibe Uzunova'da avlanması minyatürü.


Hünername'den nakkaş Osman çizimi ile "sultan ikinci Bayezid'in Filibe Uzunova'da avlanması." minyatürü.