Osmanlı dönemi Yanya'da askeri ve mülki erkan 1908.


1908 yılı, Yunanistan Yanya'da sivil halk ile askeri ve mülki erkanı gösterir bir fotoğraf.