Altın Kalem Gazetesi 1924.


Bulgaristan'ın Rahova şehrinde 15 günde bir yayımlanmış "talebenin, gençlerin ve halkın uyanmasına çalışır." sloganlı gazete. Bölgede ahali yurdu tarafından çıkarılmıştır. 7. sayısı armağan sayısıdır.