İşkodralı Yusuf Hoca Efendi.


Osmanlı dönemi Meclis-i mebusan Arnavutluk İşkodra azası Yusuf hoca efendinin 1876 yılına ait fotoğrafı.
Deputeti i Shkodres ne konstitucionin e pare ne Mexhlisi mebuthan Osman (Kuvendi i pefaqesuesve te populit) Jusuf hoxha efendi 1876.