Vog De Luxe 1963


Güzel bacağa cazibe katan çorap
Vog De Luxe
Vog'un kalın, sağlam, 60 denyelik kalitesi de mevcuttur.
Bütün çorapçılarda bulunur...
(1963)