Ses Mecmuası Ali Rıza Binboğa Posteri 1975.


Ses Mecmuası
Ali Rıza Binboğa'nın dev posterini veriyor.
Ses her devrin her yaşın mecmuası...1975