Osmanlı dönemi Levent kışlası gravürü.


Üçüncü Selim döneminde kurulmuş, garplılaşma dönemi eserlerinden Nizam-ı Cedid ordusunun Levent kışlasına ait bir gravür.  Osmanlı dönemi bir Levent askeri tiplemesi.