Frank Sinatra & Ava Gardner 1959.


İçinde dolaştığı yüksek sosyete muhitine rağmen, Frank Sinatra'nın bohem ve avarelik tarafı arada sırada ortaya çıkar. İşte delişmen Sinatra, delişmen hayatının üzerinde hala nüfuzu olduğu tahmin edilen en delişmen partneri Ava Gardner ile...1959