İstanbul Yenikapı Mevlevihanesi.


Yenikapı Mevlevihanesinden üç Mevlevi dervişine ait eski bir fotoğraf.

Mevlevihane kapısında üç Mevlevi dervişi.

Yenikapı mevlevihanesi son şeyhi M. Abdülbaki Baykara, kızı N. Gevher Celasun, eşi E. Güzide Baykara, oğlu o. S. Resuhi Baykara'nın mezarı.