Selahaddin Eyyübi Türbesi 2010 Şam - Suriye.


Suriye Şam'da Emevi camisinin hemen yanı başında yer almakta Selahaddin Eyyübi'nin türbesi. Türbeye ait 2010 yılından dış ve iç görünüm fotoğrafları. Ayrıca türbenin hemen sağ tarafında ilk Türk hava şehitleri mezarlığı yer almaktadır.