İşsever Mordohay ve Şürekası


İşsever Mordohay ve şürekası
Çuval ve kanaviçe tecim evi
Asmaaltı no. 45
Çuval dikimhanesi - Asmaaltı
Kalçın sokak Cebelattar han no. 8/9
Telefon 21536

(1942)