Eli çabuk sünnetçi Rifat Köprülü


Sıhhat memuru diploma no. 23/509 Th. 1913

Eli çabuk sünnetçi Rifat Köprülü
Sünnet, aşı, serum, bilumum enjeksiyonlar, pansuman, kuru ve yaş hacamat, küçük cerrahi işleri fenni bir surette yapılır.
Kabine : İstanbul, Beyoğlu meşrutiyet caddesi İngiliz sefarethanesi karşısında no. 47 Güneş apt
Ev : Erenköy, Kavaklıbağ no. 4-43
Telefon 52.73
(1942)