Louise Hay ""Düşünce Gücüyle Tedavi" Hastalıkların Zihinsel Nedenleri.


Büyük çoğunluğuna yürekten inandığım enteresan saptamalar içeren bir tespit listesi. Alfabetik bir sıralama ile iki kısım halinde yayınlamak daha uygun olur diye düşündüm.
 Listeyi kullanma yolu:
 1. Sorunun zihinsel nedenine bak ve bunun senin için doğru olup olmadığını düşün.
 Değilse, sessizce otur ve kendine sor: “Bende bunu yaratan hangi düşünceler olabilir”
 2. Şu sözleri tekrar et: “Bilincimde bu koşulları yaratan düşünce kalıbını bırakmaya hazırım.”
3. Yeni düşünce modelini birçok kez tekrar et.
4. İyileşmenin zaten başlamış olduğunu varsayıp, iyileşmeyi kabul et.

 Addison hastalığı: (Derin boyutta duygusal yoksunluk. Kendine duyulan kızgınlık.)
“Bedenimin, düşüncelerimin, duygularımın bakımını sevgiyle yapıyorum.”

 Adrenal sorunlar: (Yenilgi duygusu. Kendine aldırış etmemek. Endişe) “Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Kendime bakma isteğini duyuyorum.”

 Ağlamak: (Gözyaşları hayatın ırmaklarıdır. Üzüntü ve korkudaki kadar sevinçte de gözyaşı dökülür.) “Tüm duygularımda huzur içindeyim. Kendimi seviyorum ve onaylıyorum.”

 Ağrılar, Sızılar: (Sevgiye hasret çekmek. Dokunulmayı özlemek.) “Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Sevecen ve sevilen bir insanım.”

 AIDS: (Kendini reddetmek, cinsel suçluluk ve yetersizlik duygusu.) “Hayatın kutsal ve görkemli bir ifadesiyim. Cinselliğimden haz duyuyorum. Kendimi seviyorum.”

 Akciğer sorunları: (Hayatı kabul etmemek. Depresyon. Üzüntü. Dolu dolu bir yaşama kendini layık görmeme.) “Hayatım mükemmel bir denge içinde. Hayatı dolu dolu yaşamaya hakkım ve kapasitem var.”

 Akıntı: (Eşe duyulan kızgınlık. Cinsel suçluluk duygusu. Kendini cezalandırma.) Başkaları,kendime duyduğum sevgi ve saygının aynalığını yapıyor. Cinselliğimin coşkusunu
yaşıyorum.”

 Allerjiler: (Kime alerji duyuyorsunuz? Kendi gücünü reddetmek) “Dünya güvenli ve dostça, güvencedeyim. Hayatla barış içindeyim.”

 Alkolizm: (Ne yararı var? Yararsızlık, suçluluk, yetersizlik duygusu. Kendini reddetme.) “Şu anda yaşıyorum. Her an yeni bir an. Öz değerimi görmeyi seçiyorum. Kendimi seviyorum ve onaylıyorum.”

 Alzheimer hastalığı: (Yaşamı terk etme arzusu. Hayatı olduğu gibi kabul edememek) “Her şey doğru zaman ve mekan sıralaması içinde gelişiyor. Her şey olması gerektiği gibi oluyor.”

 Amfizem: (Yaşam korkusu. Kendini yaşamaya layık bulmama.) “Dolu dolu ve özgür
yaşamak en doğal hakkım. Hayatı ve kendimi seviyorum.”
 Amnezi: (Korku, hayattan kaçış. Kendi ayakları üzerinde duramama.) “Zeka, cesaret ve
öz değere daima sahibim. Hayatta olmayı seviyorum.”
 Anemi: (“Evet, ama” yaklaşımı. Haz yoksunluğu. Yaşam korkusu. Yeterli olmama duygusu)
“Hayatın her alanında zevk alacağım çok şey var. Hayatı seviyorum.”
 Anksiyete (kaygı): Hayatın akışına ve gidişatına güven duymama) “Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Hayatın akışına güveniyorum. Güvencedeyim.”

 Anoreksi: (Hayatı reddetmek. Aşırı korku, kendinden nefret ve reddedilme) “Olduğum gibiyim. Olduğum gibi olmaktan mutluyum. Yaşamayı seçiyorum. Hazzı ve kendimi kabul
etmeyi seçiyorum.”

 Anüs: (Atma noktası, boşaltma noktası.) “İhtiyaç duymadığım şeyleri kolaylıkla ve rahatlıkla atıyorum.”

Anüs- apse: (Bırakmak istediğiniz şeyi bırakamamaktan duyduğunuz kızgınlık) “Bıraktığımda güvendeyim. Sadece ihtiyacım olmayan şeyleri atıyorum.”

 -Acı: (Suçluluk duyma. Cezalandırılma arzusu. Yetersizlik.) “Geçmiş geçmişte kaldı.Şimdi kendimi sevmeyi ve onaylamayı seçiyorum.”
-Fistula: (Gereksiz şeyleri kısmen tutarak atmak. Geçmişin olumsuzluklarına takılı kalmak.) “Sevgiyle geçmişi tümüyle özgür bırakıyorum. Özgürüm. Sevgiyim.”
 -Kaşınma: (Geçmiş hakkında suçluluk duymak. Pişmanlık.) “Kendimi sevgiyle affediyorum. Özgürüm.”
 Anüs kanaması: (Kızgınlık ve öfke.) “Hayatın akışına güveniyorum. Doğru ve yararlı adımlar atıyorum.”
 Apati: (Duygulara izin vermemek. Kendini ölü gibi hissetme. Korku.) “Duygularıma izin veriyorum. Kendimi hayata açıyorum. Yaşam deneyimlerine hazırım.”

 Apandisit: (Korku, yaşam korkusu. İyi şeylerin akışını engellemek.) “Güvendeyim. Kendimi gevşetiyor ve hayatın zevkle akmasına izin veriyorum.”

 Apse: (İncinme, küçümsenme, intikam duyguları içinde dönüp durma) Düşüncelerimin özgürleşmesine izin veriyorum. Geçmiş bitti. Huzurluyum.

 Arter: (Yaşam sevincini taşıyan damarlar.) “Yaşam sevinciyle doluyum. Kalbimin her atışında tüm bedenime yayılıyor.”

 Arterioskleroz: (Direnme, gerginlik. Katılaşmış dar düşünceler. İyiyi görmeyi reddetmek.) “Hayata ve hazza tamamen açığım. Sevgiyle bakmayı seçiyorum.”

 Artrit: (Sevilmediğini hissetmek. Eleştirilmek, kırgınlık). “Sevgiyim. Kendimi sevmeyi ve onaylamayı seçiyorum. Başkalarına sevgiyle bakıyorum.” 

 Artritli parmaklar: (Cezalandırma, suçlama arzusu. Kurban olduğunu hissetmek.) “Sevgi ve anlayışla bakıyorum. Tüm yaşadıklarıma sevginin ışığıyla yaklaşıyorum.”

 Araba tutması: (Korku. Tutsaklık. Tuzağa düşmüş hissetmek.) “Zaman ve mekan içinde kolaylıkla ilerliyorum. Sevgi çepeçevre beni kuşatıyor.”

 Astım: (Nefes almaya hak duymamak. Boğulmuşluk duygusu ve bastırılmış gözyaşı. “Hayatımın sorumluluğunu üstlenme güvenini duyuyorum. Özgür olmayı seçiyorum.”

 Astım nöbeti: (Korku. Hayata güvenmemek. Çocuklukta takılıp kalmak.) “Büyümekten korkmuyorum. Hayatıma ve kendime güven duyuyorum.”

 Bebek astımı: (Yaşam korkusu. Doğmaktan duyulan pişmanlık. “Bu çocuk güven dolu bir ortamda ve seviliyor. Beklenilen ve değer verilen bir çocuksun.”

 Ayaklar: Kendimizi, başkalarını, hayatı anlama kapasitemiz. “Anlayışım genişliyor. Değişen dünyaya ayak uyduruyorum.”

 Ayak parmakları: Geleceğin küçük ayrıntıları. “Tüm ayrıntılar kendi kendine yerlerini bulurlar.”

 Ayak bileği: (Hareket ve yol belirlemeyi temsil ediyor.) “Hayatta ileri doğru adımları kolaylıkla atıyorum.”

 Madura ayağı: (Dışlanmaktan duyulan çaresizlik duygusu. İleri adım atamama.) “Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. İlerlemek için kendime izin veriyorum.” 

 Aybaşı sorunları (Kadın hastalıkları): (Kadın olmaktan duyulan suçluluk duygusu. Cinsel organların günah, pis olduğu inancı.) “Kadın olarak gücümü ve bedenimin normal işlevlerini kabul ediyorum. Kendimi seviyorum ve onaylıyorum.”

 Bacak sorunları:
 - Üst: (Çocukluk travmalarının etkisinden kurtulamamak.) “Benim için bildiklerinin en iyisini yapıyorlardı. Onları affediyorum.”
  - Alt: (Gelecek korkusu. Kıpırdamak istememek.) “Geleceğe güvenle bakıyorum.”

 Bademcikler: (Korku. Bastırılmış duygular. Tıkanmış yaratıcılık.) “Yüksek düşünceler bende ifade buluyor. Her şey iyiliğim için oluyor.”

 Bağımlıklar: (Kendinden kaçmak. Korku. Kendini sevmeyi bilmemek) “Artık ne kadar harikulade bir varlık olduğumun farkına vardım. Kendimi sevmeyi ve haz almayı seçiyorum.”

 Bağırsak Hastalıkları:  Dışkının atılmasını sağlıyor.
- Sorunlar: (Eski ve ihtiyaç duyulmayan şeyi atmaktan korkmak.) “Kolaylıkla eskiyi bırakıyor, coşkuyla yeniyi kabul ediyorum.”

 Baş ağrısı (Değersizlik duygusu. Korku. Kendini eleştirme.) “Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Yaptığım şeyleri sevgiyle yapıyorum.”

Baş dönmesi: (Kaçış. Dağınık düşünce. Görmeyi reddetmek.) “Hayatla uyum ve barış içindeyim. Canlı ve mutlu olmakla güven içindeyim.”

Bayılmak: (Korku. Baş edememek.) “Hayattaki her şeyle baş etme gücüm var.”

Beden Kokusu: (Korku. Kendinden hoşlanmamak. İnsanlardan korkmak.) “Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Güven duyuyorum.”

Beyin: Bilgisayar ve santralı temsil ediyor.
  - Tümör: “Yanlış programlanmış inançlar. İnatçılık. Değişmeyi reddetmek.) “Zihnimin bilgisayarını yeniden programlamak çok kolay. Hayat değişimler sürecidir.”

 Bitkinlik: ( Can sıkıntısı. Yaptığı işi sevmemek.) “Hayattan coşku duyuyorum. Enerji ve coşkuyla doluyum.”

 Boğaz sorunları: (Kendi adına konuşamamak. Yutulmuş kızgınlık. Tıkanmış yaratıcılık. Değişme ve korkusu.) “Kendimi özgürce, kolaylıkla, sevgiyle ifade ediyorum. Yaratıcılığımı kullanıyorum. Değişmeye hazırım.”

Boyun ağrıları: (Soruna bir başka açıdan bakmayı reddetmek. İnatçılık. Esnek olmamak.) “Kolaylıkla ve esneklikle bir konuyu her açıdan görebiliyorum. Birşeyi yapmanın ve görmenin bir çok yolu var.”

 Böbrek sorunları: (Yargılama, düş kırıklığı, başarısızlık. Utanç. Çocuk gibi tepki gösterme.) “Daima doğru adım atıyorum. Her deneyim yararlı. Büyümeyi seçiyorum.”

Bronşit: (Bağırılıp çağrılan aile ortamı): “Çevremde barış ve uyum var.”

 Bunama: (Çocuğun güven dolu sanılan dünyasına geri dönmek. Bakım ve ilgi talep etmek. Etrafındakileri bir çeşit kontrol etme yolu. Kaçış.) “Korunma. Güven. Barış. Evrensel akıl hayatın her boyutunda çalışıyor.”

Burun akması: (İçsel ağlama. Çocuksu gözyaşı. Kurban.) “Hayatımın yaratıcı gücünün bende olduğunu kabul ediyorum. Hayattan zevk almayı seçiyorum.”

Burun kanaması: (Kabul görme isteği.Önem verilmeme duygusu. ‘Sevgi istiyorum.’) “Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Gerçek değerimi biliyorum.”

 Cilt sorunları: (Kaygı, korku. Eski, derine gömülmüş bir tehlike. Dokunulma yoksunluğu.) “Barış ve sevgi düşünceleriyle kendimi koruyorum. Geçmişi unuttum ve affettim. Şimdi özgürüm.”

 Cinsel hastalıklar: (Cinsel organların günah ve pislik yuvası olduğu inancı. Suçluluk. Cinsellikte insanları kullanmak, sömürmek, tecavüz etmek.) “Cinselliğimi sevgiyle ifade
ediyorum. Bana iyi duygular hissettiren cinselliği yaşamayı seçiyorum.”

 Cushing Hastalığı: (Zihinsel dengesizlik. Sürekli çılgınca fikirler üretilmesi. Aşırı güçlülük duygusu.) “Sevgiyle bedenimi ve zihnimi dengeliyorum. Şimdi bana iyi duygular veren düşünceleri seçiyorum.”

 Cüzzam: (Hayatla baş edememe. Temiz ve iyi olmadığına dair uzun süreli inanç.) “Sınırlılığımı aşıyorum. Sevgi tüm hayatımı iyileştiriyor.”

 Çene Sorunları: (Kızgınlık. İntikam arzusu.) “Yarattıklarımı değiştirme gücü bende.”

 Çıban (şirpençe): Bize yapıldığını düşündüğümüz haksızlıklara duyulan zehirli öfke.) “Geçmişi bırakıyorum, hayatımın her alanını iyileştirmek için kendime zaman tanıyorum.”

 Çocuk hastalıkları: (Takvime, toplumsal kurallara ve sahte yasalara inanmak. Etrafındaki yetişkinlerin çocukça davranışları.) “Bu çocuk kutsal sevgi ve korumasıyla kuşatılmış.Zihinsel bağışıklık talep ediyoruz.”

 Çocuk felci: (Paralize eden kıskançlık. Birisini durdurma isteği.) “Her şey, herkese yetecek kadar çok. Sevecen düşüncelerle özgürlüğümü yaratıyorum.”

 Çürükler: (Yaşamda küçük engeller. Kendini cezalandırma.) “Kendimi seviyorum ve saygı duyuyorum. Kendime sevecen davranıyorum.”

 Dalak: Obsesyon. Bir şeylere aşırı tutku. “Kendimi seviyorum ve onaylıyorum.”

 Delilik: (Aileden kaçış. Hayattan şiddetli bir kaçış.) “Bu kişi gerçek kimliğini biliyor ve Evrensel Aklın yaratıcı bir ifadesi.”

Denge Kaybı: (Dağınık düşünceler.) “Hayatım olduğu gibi mükemmel ve güvenli. Her şey iyi ve güzel.”

 Deniz tutması: (Korku. Ölüm korkusu. Kontrolü yitirme.) “Her yerde barış ve huzur içindeyim. Hayata güveniyorum.”

 Dirsek: Yön değişimlerini ve yeni deneyimleri kabullenmeyi temsil. eder. “Yeni deneyimlere,yeni değişimlere ve yeni doğrultulara kolaylıkla uyum sağlıyorum.”
  
Disk kayması: (Hayatta hiç bir desteğin olmadığı duygusu. Kararsızlık.) “Hayat, tüm düşüncelerimi destekliyor. Kendimi seviyorum ve onaylıyorum.”

 Diş sorunları: (Uzun süreli kararsızlık. Karar vermek için düşünceleri analiz edememe.) Doğruluk ilkesinden şaşmadan kararlarımı veriyorum. Doğru kararlar verdiğimin güvencesi
içindeyim.”

Diş eti kanamaları: (Hayatta aldığımız kararlardan haz duymama.) “Aldığım kararların doğruluğuna güveniyorum. Huzurluyum.”

Diş eti sorunları: (Kararları kesinleştirememek, hayat karşısında güçsüzlük.) “Kararlı bir insanım. Kendimi sevgiyle destekliyorum ve kararlarımı uyguluyorum.”

Diyabet (Şeker hastalığı): Geçmişteki seçimlerinden pişmanlık duymak. Hayatı kontrol altına alma ihtiyacı. Derin üzüntü. Hayattan tat almama.) “Bu an güzelliklerle dolu. Günün tatlı yönlerini görmeyi, yaşamayı seçiyorum.”

Diz sorunları: (İnatçı ego ve gurur. Taviz verememe. Uzlaşamama. Esnek olmama.) “Affediyorum. Anlıyorum. Şefkat duyuyorum. Kolayca uzlaşıyorum.”

Doğuştan gelen sakatlıklar: (Karmik. Böyle gelmeyi siz seçtiniz. Ailemizi de biz seçeriz.) “Her deneyim, gelişim sürecimiz için mükemmel. Olduğum gibi olmaktan mutluyum ve huzurluyum.”

Dudak uçuğu: (Hayatı küçümseme alışkanlığı. Kendini ve başkalarını aşırı eleştirme. ‘Her şey ne kadar kötü, değil mi’ deme alışkanlığı.) “Hayatla birim. Kendimi ve başkalarını
seviyorum. Yaşamaktan mutluluk duyuyorum.”

 Düşük: (Gelecek korkusu. ‘Şimdi değil, daha sonra..’ Yanlış zamanlama.) “Hayat bana daima uygun çözümleri getiriyor.”

 Egzama: (Aşırı muhalefet, düşmanlık. Zihinsel feveran.) “İçimde ve etrafımda uyum, barış,sevgi ve hazla çevriliyim. Güvencedeyim.”

 Eklemler: Hayatımızın yön değiştirmesi. “Daima en iyi yöne doğru gidiyorum.”

 El bileği: Hareketi ve kolaylığı temsil ediyor. “Tüm deneyimlerime bilgelikle, sevgiyle,kolaylıkla yaklaşıyorum ve üstesinden geliyorum.”

 Epilepsi (Sara): (Eziyet çekme. Hayatı reddediş. Büyük mücadele duygusu. Kendine yönelik şiddet.) “Hayatı sonsuz ve haz dolu olarak görmeyi seçiyorum. Ben de sonsuz, haz dolu ve huzurluyum.”

 Fıtık: (Zedelenmiş ilişkiler. Gerginlik. Yanlış yaratıcı ifade.) “Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Kendim olmakta özgürüm.”

 Fibroid: Tümör ve kistler: (Eşe derinden kırılma ve bu kırgınlığı besleme. Kadınlık benliğine darbe yemek.) “Bu deneyimi bana çeken düşünce kalıbından kendimi kurtarıyorum.”

 Frijitlik: (Cinsel soğukluk): (Korku. Hazdan korkma. Cinselliğin kötü olduğuna dair inanç, duyarsız eş.) “Bedenimden zevk duyarken güvencedeyim. Kadın olmaktan mutluluk duyuyorum.”

 Gastrit: (Uzun süren kararsızlık.) “Kendimi seviyorum ve onaylıyorum.”

 Geğirme: (Korku. Hayatı çabucak yutmaya çalışmak.) “Yapmam gereken her şeyi yeri ve zamanı var. Huzurluyum.”

 Göğüsler: Anneliği ve şefkati temsil ediyor. “Mükemmel bir denge içinde besleniyor ve besliyorum.”

- Kistler, yumrular, ağrılar: (Aşırı annelik. Aşırı koruma. Aşırı tahakküm.Yaşamdan beslenmeyi engellemek.) “Kendim olmakta özgürüm, başkalarının da kendileri olma özgürlüğüne saygı duyuyorum. Herkes büyüyüp gelişmeli.”

 Gözler: Berrak görüşü simgeliyor. Geçmişi, anı geleceği.) “Her şeyi sevgi ve sevinçle görüyorum.”

 Göz Sorunları: (Hayatta gördüğü şeylerden hoşlanmamak.) “Görmekten hoşlanacağım bir hayatı yaratıyorum.”

- Astigmat: (Kendini olduğu gibi görme korkusu.) “Kendi güzelliğimi ve görkemimi görmeyi seçiyorum.”

- Katarakat: (Geleceği karanlık görmek.) “Hayat sonsuz ve haz doludur.”

- Çocuklar: (Ailede olan biteni görmek istememe.) “Bu çocuğu mutluluk ve güzellik kucaklıyor.”

- Şaşılık: (Aynı anda zıt amaçların olması.) “Gördüğüm bana güven veriyor.”

- Hipermetrop: (Anda yaşanılanların değerini bilmemek ve korkmak.) “Şimdi ve buradayım. Güvende olduğumu görüyorum.”

- Miyop: (Gelecek korkusu.) “Kutsal hayatın rehberliğine güveniyorum.”

- Glakom: (Taşlaşmış affetmezlik.) ”Sevgi ve şefkatle bakıyorum.”

- Keratit: (Aşırı kızgınlık. Yumruk atma arzusu.) “Bırakıyorum yüreğimdeki sevgi gördüğüm her şeyi iyileştirsin.”

 Grip: (Kitlesel karamsarlık ve inançlara uyum,korku. İstatistiklere inanmak.) “Toplum inançlarının ötesindeyim. Toplumsal etkilerden özgürüm.”

 Guatr: (Üzerinde baskılara duyulan nefret. Kurban. Doyumsuzluk.) “Hayatımın tek otoritesi ve gücü benim. Kendim olmakta özgürüm..”

 Gut Hastalığı: (Tahakküm etme ihtiyacı. Sabırsızlık. Kızgınlık. “Kendimle ve başkalarıyla barışığım ve huzurluyum.”

 Hazımsızlık: (İçgüdüsel korku, kaygı, başa çıkamama.) “Yeni deneyimleri kolaylıkla ve zevkle özümsüyorum.”

 Hemoroid: (Geçmişe duyulan kızgınlık. Geçmişin sorumluluğu altında ezilme.) “Yapmak istediğim her şey için zamanım var. Sevgi olmayan her şeyi bırakıyorum.”

 Hepatit: (Değişime direnç. Korku, kızgınlık, nefret.) “Düşüncelerim arınmış ve özgür. Geçmişi bırakıyorum, yeniye yöneliyorum.”

 Herpes: (Cinselliğin ayıp olduğu toplumsal inancı kabullenme. Cezalanma ihtiyacı. Utanç duygusu. Cezalandırıcı bir Tanrı’ya inanma.) “Benim Tanrı anlayışım sevgidir. Cinsellik normal ve doğaldır. Cinselliğimi ve bedenimi seviyorum.”

 Hiper tiroid: (İstenen şeyi yapamamaktan duyulan aşırı düş kırıklığı. Daima kendini değil hep başkalarını düşünmek.) “Gücüme yeniden sahip çıkıyorum. Kararlarımı kendim
veriyorum. Kendi mutluluğumun doyumunu yaşıyorum.”

 Hiperventilasyon: (Korku. Değişime karşı duymak. Gidişata güvenmemek.) Nerede olursam olayım güven içindeyim. Hayatın akışına güveniyorum.”

 Hipofiz: Kontrol merkezi. “Zihnim ve bedenim mükemmel denge içinde.”

 Hipoglisemi: (Hayatın yükü altında ezilmek.) “Hayatımı hafif, kolay, zevkli hale getirmeyi seçiyorum.”

 Hodgkin Hastalığı: (Suçlama ve ‘yetersiz olmak’tan duyulan büyük korku. Kendini kabul ettirmeye duyulan aşırı gereksinme çabalarıyla yaşam zevkinin unutulması.) “Kendim gibi olmaktan son derece memnunum. Olduğum gibi değerliyim ve yeterliyim. Kendimi seviyorum ve onaylıyorum.”

 Horlama: (Kalıplaşmış düşüncelerden kurtulmayı inatçı bir reddediş.) “İçinde sevgi ve haz olmayan düşüncelerimi bırakıyorum. Yeniyi, tazeliği, canlılığı seçiyorum.”

 İçe dönmüş tırnak: (İlerlemekten duyulan endişe ve suçluluk duygusu.) “Hayatta kendi yolumu çizmek en doğal hakkım. Güvenliyim. Özgürüm.”

 İdrar Sorunları: (Endişe. Eski, düşünceler saplanma. Bıkkınlık.) “Eskiyi kolaylıkla ve rahatlıkla bırakıyor ve yeniye hayatımda yer veriyorum.”

 İdrar yolu enfeksiyonu: (Genellikle karşı cinse veya sevgiliye duyulan öfke. Başkalarını suçlamak.) “Bu koşulları yaratan bilincimdeki kalıpları değiştiriyorum. Değişmeye hazırım.Kendimi seviyorum.”

 İktidarsızlık: (Cinsel baskı, gerginlik, suçluluk. Toplum baskısı. Önceki eşe duyulan öfke. Anne korkusu.) “Cinsel gücümü kolaylıkla ve zevkle ifade ediyorum.”

 İshal: (Korku. Reddetmek. Kaçış.) “Beslenme, hazmetme ve dışkılama sistemim düzenli işliyor. Hayatla barış içindeyim.”

İştah fazlalığı: (Korku. Korunma ihtiyacı. Duyguları yargılamak.) “Güvendeyim. Hissetmek sağlıklıdır. Duygularım normal ve kabul edilebilir şeylerdir.”

(Korku. Kendini koruma. Hayata güvenmemek. “Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Güvendeyim. Hayat zevkli ve güven dolu.”