ANADOLU & ANKARA Anonim Türk Sigorta Şirketi


1940

1942

1944

Anadolu ve Ankara Sigortanın muhtelif yıllardan reklamları.