Marmara konserve fabrikası


Marmara Konserve Fabrikası

Her çeşit konserve imal eden en eski ve çok büyük şöhret kazanmış bir müessesedir.

Fabrika ve satış yeri : Fındıklı no. 126 İstanbul
Telefon : 40554
(1942)