Sokoni-Vakum Oyl Kompani İnk Şark Şubesi


Sokoni vakum oyl kompani ink. Şark şubesine ait 1942 yılı reklamı.


Mobil oil'e ait o döneme ait Gargoyle motor yağı.