SITMA ve FRENGİ İlaçları Monopolu, TÜRKİYE KIZILAY CEMİYETİ


Sıtma ve frengi
ilaçları monopolu
7 haziran 1933 tarih ve 2767 sayılı kanunla
Türkiye Kızılay cemiyeti'ne verilmiştir.
Satış yeri
İstanbul'da Yeni Postane civarı Kızılay hanı no. 22
Kızılay deposu 
Telefon 23270
(1942)