ŞARAP, SIHHAT ve KUVVET VERİR


Şarap
Sıhhat ve Kuvvet verir...
Beyaz şarap - Kırmızı şarap
İnhisarlar idaresi 
(Suavi 1942)