Ünyon veya İttihadı Milli Sigorta Kumpanyası


Harik ve hayat, kaza, cam şirketi ve otomobil sigortalarınızı
1828 ve 1829 senelerine Paris'te müesses
Ünyon veya İttihadi Milli
Sigorta kumpanyasına Türk sigorta şirketine yaptırınız.
Merkez idare : Galata, Ünyon han. 
Telefon : 44888
(1953)