İstanbul Arkeoloji Müzesi Fotoğrafları 1.
İmparator Marcus Aurelis heykeli.
(İ.S. 161-180) Muttali, Attalia (Antalya)İmparator Augustus
Antiocheia Ad Pisidium (Yalvaç)

Kurban töreni sahnesi.

Arkazian şekilde karyadit  (Kadın heykeli şeklinde sütun
ya da dikme) - Tralles - Aydın / Erken Roma dönemi İ.Ö. 1.yüzyıl.
(Augustus zamanı)

Ephebos (Genç atlet) heykeli.
Tralles - Aydın
Erken Roma dönemi İ.S. 1.yüzyıl başı.

Herme Heykeli
Tanrı Hermes adına  yollara dikilen  yolcuların koruyucusu  kutsal kilometre taşları.
Pergamon - Bergama (Roma dönemi İ.Ö. 5.yüzyıla ait Alkamenes Herme'sinin kopyası)

İmparator Augustus
(İ.Ö. 27 - İ.S 14)
Kyme - Namurt (Roma devri - Julius Claudius sülalesi)

Kadın büstü (Oktavia ?)
Nikomedia - İzmit
Roma imparatorluk dönemi İ.S. 1.yüzyıl ortaları.

İmparator Tiberius büstü
(İ.S. 14-37) Pergamum - Bergama
Roma devri - Julius Claiduslar sülalesi.

Büyük Agrippina büstü.
Pergamum - Bergama
Roma imparatorluk dönemi İ.S. 1.yüzyıl ilk yarısı. 

İmparator Hadrianus heykeli (İ.S. 117-138)
Hierapitna, Kreta (Girit)

Gaia başı
Evrensel bir öge olarak toprağın,yerin ve dünyanın simgesi
Zarko (Phayttos) Teselya İ.Ö. 3.yüzyıl

Tragedya yazarı Euripides onuruna kabartma
Smyrna (İzmir) civarı
geç Helenistik dönem İ.Ö. 1.yüzyıl -İ.S. 1.yüzyıl.

Hermafrodit heykeli - Aynı bedende hem dişi hem erkek özellikleri taşıyan mitolojik varlık . Pergamon (Bergama) Helenistik dönem İ.Ö. 3.yüzyıl.

Demeter Kabartması - Toprağın, ekinlerin özellikle buğdayın tanrıçası. (Kozçeşme köyü- Biga - Çanakkale / Geç klasik dönem İ.Ö. 4.yüzyıl.

Baebia'nın heykeli (Magnesia Ad Maeandrum - Menderes Manisa'sı - Athena tapınağı kazısından - Geç Helenistik dönem, İ.Ö. 1.yüzyıl ortaları. 

Saufeia'nın heykeli (Geç Helenistik dönem İ.Ö. 1.yüzyıl ortaları. 

Arabalı Sürücü Kabartması - Prokonnesos (Marmara adası) mermeri  - Kyzikos (Erdek) - Arkaik dönem İ.Ö. 6.yüzyıl son çeyreği.