Sultan Ahmet Camii ve Türbesi, İstanbul


Türbeye çok  yakın bir konumda bulunan Sultan Ahmet Camii (Blue Mosque).  


1900'lü yıllarda cami ve türbe.
Mahpeyker Kösem valide sultan sandukası  

Sultan 1. Ahmed han sandukası 

Sultan 4. Murad han sandukası

Sultan Ahmed türbesi girişinde bulunan levha.

N'ola tacum gibi başumda götürsem daim
Kademi resmini ol hazret i şah ı resulün
Gül i gülzar ı nübüvvet o kadem sahibidir
Ahmeda durma yüzün sür kademine o gülün...