Ayrılık Çeşme Sokak, Kadıköy - İstanbul.


Bu çocuk bayağı büyümüştür ya :)Çeşmesi, kapının önünde oturup havaya bakan çocuğu, mezarlık üzerinden Carrefour manzarası, kapı önünde dünün gelişmelerini görüşen yaşlı teyzeleri ve meraklı sokak hayvanları ile 2005'den İstanbul, Ayrılık çeşme sokağı.
Sonrasında hatırladığım bu sokakta yer alan evler boyanmıştı...2005