Mimar Sinan Türbesi, Süleymaniye - İstanbul.

Mimar Sinan türbesi
Mousoleum of mimar Sinan
(15 Nisan 1489/1490 - 17 Temmuz 1588)
Türbenin mimarı : Mimar Sinan
Kitabenin okunuşu
Koca mimar'ın Süleymaniye camii şerifi kurbundaki türbesi üzerinde şair-i meşhur Sa'i'nin şu tarihi okunmaktadır:

Ey eden bir iki gün dünya sarayında mekan

Cay-ı asayiş değildir ademe mülk-i cihan

Han süleyman'a olup mimar, bu merd-i güzin

Yaptı bir cami, verir firdevs'i aladan nişan

Emr-i şahıyla kılup su yollarına ihtimam

Hızr olup ab-ı hayatı aleme kıldı revan

Çekmece cisrine bir tak-ı mualla çekti kim

Aynıdır ayine-i devranda sekl-i kehkeşan

Kıldı dört yüzden ziyade mescid-i ali bina

Yaptı seksen yerde cami bu aziz kardan

Yüzden artık ömr sürdü akıbet kıldı vefat

Yattığı yeri huda kılsın anın bağ-i cinan

Rıhletinin (Sa'i) dali dedi tarihini 

Geçti bu demde cihandan mimaran sinan 

Ruhiçün fatiha ihsan ede pir ü civan