Rüstem Paşa Camii, Eminönü - İstanbul.

RÜSTEM PAŞA CAMİSİ - Tahtakale'de olan bu cami Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı Sadrazam Rüstem paşa tarafından yaptırılmıştır. Bir bit yüzünden Kanuni'ye damat olması dolayısıyla Kehle-i İkbal Rüstem paşa diye anılan bu zat çirkinliği ve cehaleti ile meşhur idi. Sultan Süleyman'ın en kıymetli oğlu Şehzade Mustafa'nın idamına sebep olmuştu. 1560 yılında inşa edilen bu caminin yerinde daha evvel Hacı Halil Ağa adında birinin yaptırdığı mescit vardı. Koca Sinan'ın eseri olan Rüstem paşa camisi altında mahzen ve dükkanlar olan yüksek bir avlunun ortasında inşa edilmiştir. Avluya caminin iki tarafındaki merdivenli dehlizden çıkılır. İç tezyinatı ve çinileri emsalsiz güzellikte birer sanat eseridir. (Fotoğraf : Sabit Karamani - 1957 Hayat dergisi)
Cami Hacı Halil mescidinin bulunduğu yere Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamı ve damadı Rüstem paşa tarafından 1560 yılında yaptırılmıştır. Cami; han, çeşme, dükkanlar ile külliye tarzında mimar Sinan'a inşa ettirilmiştir. Cami dikdörtgen planlı ve fevkani tarzda inşa olunmuştur. Dört fil ayağı ve sütunlar üzerine oturtulmuş ana kubbe etrafında yarım kubbeler bulunur. Cami İznik çinilerinin en güzel eserlerini sergilemektedir. Son cemaat bölümü beş küçük kubbe ile örtülüdür. Tek şerefeli bir minareye sahiptir. Caminin alt bölümünde Küçük han ve büyük çukur han, mahzenler ve diğer küçük dükkanlar bulunmaktadır. Dükkanların ortasında Rüstem paşa çeşmesi yer alır. Çeşitli yangınlarda oldukça zarar gören cami 1962 ve 1968'de önemli tadillerden geçirilmiştir. 1561'de vefat eden caminin banisi Rüstem paşanın kabri Şehzade cami yakınında bulunan türbesinde bulunmaktadır...2011