Süleymaniye Camii, Hacer el-Esved Taşı
Süleymaniye cami külliyesi içinde bulunan Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesinin giriş kapısının üzerinde bulunan pencerelerin hemen üstünde görülen çan şekilli siyah taş Hacerü'l esved, Hacer el-Esved adlarıyla bilinen taştır.