Yavaşça Şahin Mehmet Ali Paşa Camii, Eminönü
Yavaşça Şahin Mehmet Ali paşa cami Mercan yokuşundan aşağı inerken sağ köşede yer alan camidir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın gemilerini karadan yürütüp denize indirten paşa şeklinde cami kitabesinde yazmaktadır. Paşanın mezarı alt fotoğrafta görülmektedir...2011Caminin Osmanlı dönemine ait bir fotoğrafı...