"Abonelerimizden Mühim bir rica" 1942.


"Abonelerimizden çok mühim bir rica" 1942 Ptt İstanbul telefon müdürlüğü rehberinin muhtelif sayfalarında yer alan nostaljik ve kibar ricalar.