A.E.G. Türk Anonim Elektrik Şirketi Umumiyesi


A. E. G. Türk anonim elektrik şirketi umumiyesi

Elektrik tesisatı, iltizamat ve taahhüdatı
Entreprises electriques, grand stock de matériel electrique
İstanbul, Galata Voyvoda caddesi eski posta binası Telefon : 44720
(1936)