Halepli Sünnetçi Başı Torunu Soydan Sünnetçi, Ahmet Temiz


Halepli sünnetçi başı torunu soydan sünnetçi
Ahmet Temiz

Hazik etibbanın daimi alakaları ile bilhassa ufak yaştaki çocukların  haşafelerinde sık sık rastlanan iltisakların (finoziz) vakit geçirmeden sünnet yapılması, taşradan gelen yaşı büyük olanların da sünnetleri yapılır ve iki saat istirahatten sonra arzu ettiği mahalle gidebilir...
Ev ve Kabine : İstanbul, Beyazıt Ordu cad. no. 11 Tel 25616
1953