Akbank T.A.O. 1953.


Akbank t.a.o.

Sermayesi : 5.700.000 T.L.
Merkezi : Adana
Şubeleri : Adana, Ankara, Ceyhan, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırıkkale
Ajanslar : Beşiktaş, Yemiş (İstanbul), Karşıyaka, Yenigün (İzmir)
Her türlü banka muameleleri yapar.
İthalat ve ihracatı en müsait şartlarla finanse eder.
Her türlü banka ve sigorta işlerinde daima emrinizdedir. 
Akbank milli sermayenin ve hususi teşebbüsün yurda kazandırdığı en kuvvetli milli müessesedir.
Mevduata en müsait faiz ve şartları tatbik eder.
Her yıl kabul ettiği ikramiye planları zengin ve caziptir. 
Devlet ve ziraat bankası tahvillerinizin gelirini arttırmayı isterseniz karar vermeden evvel Akbank'ın şartlarını öğreniniz.
Akbank hususi sermayenin en kuvvetli eseridir...1953