Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi


Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
İhtiyat ve sermayesi 1.000.000 Türk lirası
Yangın, hayat, nakliye, kaza, otomobil
Sigortalarınızı en iyi şartlarla yaptırabileceğiniz hakiki bir Türk sigorta şirketidir.

Anadolu : Sigorta muamelatında kolaylık ve doğruluk gösterir. Hasar vuku'unda tazminatı sür'atle tediye eder.

Adres : Yeni postane karşısında büyük Kınacıyan han zemin ve 1. kat İstanbul
(1936)