Arnold Jung Lokomotif Fabrikası Lokomotifi, ŞamArnold Jung
Lokomotiv Fabrik
No: 203 1908
Jungenthal Kirchen Sieg

Arnold Jung lokomotif fabrikası tarafından imal edilmiş Hicaz Demir Yolu Şam istasyonunun önünde sergilenen lokomotif.