Zenith Büyük Satış Yeri : Bernard Ziegler


Zenith senelerce tecrübe edilmiş saattir.  
Büyük satış yeri : Bernard Ziegler
Bahçekapı Celal bey han no. 11-12 İstanbul
Telefon : 20082 
(1936)