Bülend Pekarun Ticarethanesi.


BÜLENT PEKARUN TİCARETHANESİ
Her çeşit depolu ve deposuz, arkada taşınır, arabalı ve motorlu pülverizatörler, badana tulumbaları, kireç kaymağı püskürtme cihazları, bağ ve göz taşı tulumbaları, pompalar, fıskırıklar vesaire.
Her çeşit arkada taşınır kükürt körüğü ve kükürt tulumbaları. Yukarıda yazılı her çeşit pülverizatör ve kükürt körüklerine ve vermorel tipi pülverizatör ve badana tulumbalarına mahsus bol yedek parça mevcuttur.
Üzüm ve meyve ezmeye, şıra yapmaya mahsus presler, buğday temizlemeye mahsus kalburlar, mısır taneleme makineleri ve her çeşit ziraat makine ve aletleri.
Yüksek tazyike mukavim lastik hortumlar.
Peşin ve vadeli satış, tediyatta kolaylık.
(1953)