Çavuşoğlu Biraderler, Abdülkadir Çavuşoğlu ve Biraderleri Kollektif Şirketi


Çavuşoğlu biraderler

Abdülkadir Çavuşoğlu ve biraderleri kollektif şirketi
İthalat - Toptan
Vernikli, yağlı, sentetik, sellülozik, zehirli boyalar ve her nevi boya malzemeleri, litopon, sülyen, neft, tiner, vernikler, fırçalar ve Çavuşoğlu bezir yağları.
Merkezi : Galata, Fermeneciler no. 58  Tel : 41311
Şubeleri:
Balat, Demirhisar caddesi no. 23
Ayvansaray, Bakkal Bayram sok. no. 4/1
(1953)