Cumhuriyet Matbaası


Cumhuriyet matbaası
Kitap, mecmua, gazete ve bütün baskı işleri en yeni teknikle yapılır.
Klişe ve cilt işleri kabul edilir.
Bu kitap Cumhuriyet matbaasında basılmıştır...1953