Elaziz Umum Nakliyat Şirketi Ltd.


Elaziz Umum Nakliyat Şirketi Ltd.
Memleket dahilinde nakliyat ve gümrük işleri ile beynelmilel bilumum nakliyat işleri
(1942)