Fikri T. Kardeş Otomobil Ve Makinist Kursu


Fikri T. Kardeş
Otomobil ve Makinist Kursu
Kurum yılı : 1924
Telefon : 80259  
Makinist Şoför olacaklara öğretim müddeti 2 ay, Amatörlere 1 aydır. 
Öğretim evreleri : Ocak, mart, mayıs, eylül, kasım
Ayları ilk günleridir. Her devrenin açılış günü gazetelerle ilan edilir ve 15 gün evvelinden kayıtlara başlanır. 
Trafik dersleri saat 17.00'de, motor ve şasi dersleri, bir makinist şoföre yetecek tam bilgi, her akşam saat 18-20'de, motor işletme, montaj ve bakım pratiği her cumartesi öğleden sonra kurs tamirhanesinde. 
Direksiyon talimleri ve ehliyet imtihanı manevraları 16 saat tutan, 16 yarım saatlik talim ve görgü dersleri, güvenlik ve başarı sağlayan çift idareli otolarda özel metotlarımızla her türlü arazi üzerinde verilir. 
Ücret : Makinist şoförler için kaydiye, imtihan ve tasdikli diploma masrafları dahil 160 lira 2 aylık yalnız teori ve pratik öğretime iştirak etmek 85 lira. 
Kadın - Erkek amatörler için : 16 yarım saatlik direksiyon dersleri 85, özel motor ve trafik dersleri ile ehliyet imtihanlarına hazırlamak 170 liradır. Amatörler her zaman kabul olunur. 
Kurs hakkında fazla bilgi isteyenlere tasdikli yönetmeliğimiz yollanır. İstanbul'da bulunanlar, kursun teşkilatını, çeşitli öğretim vasıtalarını görmek ve tam bir fikir edinmek için her gün 14-18 müracaat saatlerinde kursumuzu ziyaret edebilirler. 
Bomonti tramvay durağı karşısında İzzet paşa sokağı ağzındaki kahvehanenin üzerinde bulunan sarı renkli tabelamız size kursun yolunu gösterir...1953