Hasanpaşa Gazhanesi
Anadolu yakasında ortaya çıkan gaz talebini karşılamak üzere Kadıköy Kurbağalıdere'de Hasanpaşa civarında yeni bir gazhane daha yapılması kararlaştırıldı ve Kadıköy, Üsküdar ve Anadolu yakası hava gazı imtiyazı da 1 ağustos 1891'de 50 yıl için Parisli bir sanayici olan mühendis Charles George'a verildi. 1892'de hizmete giren Kadıköy gazhanesinin işletme sözleşmesi 1924'te 50 yıl için yenilendi. Kadıköy-Üsküdar ve Anadolu yakası hava gazı şirketi 1926'da Yedikule gazhanesini de satın aldı daha sonra bu şirket işletme imtiyazlarını ve tesislerini 21 nisan 1931'de İstanbul elektrik şirketine sattı ancak İstanbul elektrik şirketinin millileştirilmesini takiben hava gazı şirketi ayrılarak 31 aralık 1937 - 01 ekim 1944 arasında faaliyetlerine müstakil olarak devam etti zarar eden şirket bu tarihte hükümet tarafından satın alındı ve 01 temmuz 1945'de İstanbul belediyesi elektrik tramvay tünel idaresine bağlandı. Gazhane 1948 senesinde iki yeni fırın ilave edilerek toplam fırın 10'a yükseltildi. 1957 senesi başında Kadıköy gazhanesi 30.000 m2 kapasiteli yeni fırın bataryası ve gaz tasfiye cihazlarıyla donatıldı böylelikle o yıllar için Anadolu yakası gaz ihtiyacının üzerinde bir üretim rakamına ulaşıldı ve önemli bir kömür tasarrufu sağlandı. Kadıköy gazhanesine daha sonra kraking yöntemiyle su gazı da denen yakıtı üretecek bir yan tesis ilave edildi daha sonraları talep azalmasına paralel gazhane 13 haziran 1993 de faaliyetine son verdi.