Konya Mevlana Müzesi Hat ve Tezhib odası.


"Makta" Osmanlı dönemi 19. yüzyıl - "Section" 19. Century Ottoman

Yazı takımı 19. yüzyıl - Calligraphy set Ottoman 19. century

Çekmece 18. yüzyıl - Drawer Ottoman 18. century

Hattat çekmecesi 19. yüzyıl - Calligraphist drawer 19. century

Evrad-ı Mevlana, Osmanlı dönemi 1880, Hattatı : Silieli Osman el-Hamdi
Mevlana's Prayers, Ottoman 1880, Calligraphist : Silieli Osman el-Hamdi


Konya Mevlana müzesi hat ve tezhip odasından muhtelif eserler.