Hatice Sultan Çeşmesi, EminönüAllah rızası içün hemşire-i Selim Han
İtdi bu sahrahe icra-i cuy-ı ihsan
Oldı bu güne Hayri sa'y-i kerimesinden
Sultan Mustafa'nın ruh-i şerifi Şadan
Çünkim rıza-i Hakdır dil-hahi bu eserden 
Nezd-i Hüda'da olsun hüsn-i kabule şayan
Ol hayr-pise zati ömr-ü saadet ile
Olsun hemişe daim Rabb-i Kerim-ü müftecin
Vehbi su gibi dil-cu tarihinin adı inşad
Ab-ı zülali can kıldı Hadice Sultan...

Mısır çarşısının arkasında Tahmis sokağında bulunan Hatice Sultan çeşmesi. Sultan Üçüncü Selim'in kız kardeşi Hatice sultan tarafından 1806 senesinde yaptırılmış 2011 senesinde kapsamlı bir tadilden geçirilmiştir...2012