Hobyar Cami, Sirkeci - İstanbul.Hobyar Cami 1473
Hoca Hobyar tarafından 1473 senesinde yaptırılmıştır. Fakat zamanla tahrip olmuş ve Büyük Postane'nin inşası döneminde mimar Vedat bey tarafından yeni baştan inşa edilmiştir. Tek kubbeli olan cami dönemin en güzel çinileri ile süslüdür. Vakıf tahrir defterinde Hoca Hobyar'ın 1477 senesinde tasdik edilen vakfiyesinde toplam 2300 akçelik gelirinin bu mescitle Cerrahpaşa'da bulunan ikinci mescidine bırakmış olduğu görülmektedir. İmamlara 60 akçe, müezzinlere 40 akçe aylık tahsis edilmiştir...2012