Emevi camii, Şam - SuriyeEmevi Camii içinde yer alan bir türbe ve hanım ziyaretçileri...2011