İplikçi Cami, Konya.

Selçuklu devri vüzerası Şemsettin Altun Aba tarafından 1202 senesinde inşa ettirilmiş cami.