İshak Paşa Türbesi, Konya.


Şems-i Tebrizi camii'nin hemen yanı başında yer alan İshak paşa türbesi...2012