İstanbul Umum Sigorta Şirketi


İstanbul Umum Sigorta Şirketi
Merkezi : İstanbul, şirketin kendi binasında 
Galata, Mertebani ve Voyvoda sokaklarında Sigorta hanı.  
Telefon : 44938
(1936)