İstanbul Umum Sigorta Şirketi


İstanbul Umum Sigorta Şirketi
Türk Anonim Sigorta Şirketi
Sermaye ve ihtiyat akçesi : 1.000.000 Türk lirasından fazladır.
Yangın, hayat, nakliyat, kaza
Merkezi : İstanbul şirketin kendi binasında
Galata, Mertebani ve Voyvoda sokaklarında Sigorta hanı.
Tel. 44937-44938
(1942)