"ITA" İstanbul Travel Agency


ITA
İstanbul Travel Agency
Vapur, şimendüfer, tayyare biletlerini müessesemizden almanız sizin için faidelidir.
Seyahate çıkmadan evvel telefonla istenilen malumat meccanen verilir.
Beyoğlu Pera palas oteli karşısında
Posta ve telgraf şubesi müessese dahilindedir Telefon : 43542
(1936)