KAOL 3 Damla en kirli madenleri parlatır


KAOL
3 Damla en kirli madenleri parlatır
Umumi deposu
Mardik Frenkyan
Galata, yolcu salonu karşısında no. 221
(1936)